دانلود ترجمه مقاله نقش گرایش کارآفرینانه بر برندسازی B2B و رشد تجارت

دیدگاه ها ( ۰ )

ترجمه مقاله تاثیر گرایش کارآفرینانه بر برندسازی B2B و رشد تجارت در بازارهای در حال ظهور

 

 

عنوان انگلیسی: The impact of entrepreneurial orientation on B2B branding and business growth in emerging markets
عنوان فارسی: تاثیر گرایش کارآفرینانه بر برندسازی B2B و رشد تجارت در بازارهای در حال ظهور
رشته های تحصیلی مرتبط: مدیریت
گرایش های تحصیلی مرتبط: بازاریابی، کارآفرینی، مدیریت کسب و کار و استراتژی های توسعه صنعتی
مجله: مدیریت بازاریابی صنعتی - Industrial Marketing Management
دانشگاه: دانشگاه فنلاند شرقی، دانشکده بازرگانی، فنلاند
کلمات کلیدی: گرایش کارآفرینانه، جهت گیری برند، رشد تجارت، شرکت هایی با اندازه کوچک و متوسط، بازارهای در حال ظهور و توسعه یافته
نشریه: الزویر - Elsevier
سال انتشار: 2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 10
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 33
فرمت فایل ترجمه مقاله: ورد تایپ شده
کد این مقاله: 7380
نمونه متن ترجمه

این مطالعه رابطه بین گرایش کارآفرینانه و جهت گیری برند در شرکت های صنعتی کوچک و متوسط (SME) و همینطور میزانی که این دو به رشد تجارت در بازارهای درحال ظهور کمک می کند را بررسی می کند. نویسندگان یک مدل ساختاری را با استفاده از داده های جمع آوری شده از مجارستان، کشوری که در طول دو دهه اخیر پس از سقوط Iron Curtain متحمل انتقال سیاسی و اقتصادی شده است، گسترش یافته است و به صورت تجربی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که گرایش کارآفرینانه تاثیر مثبتی بر رشد تجارت در بازاهای در حال ظهور دارد در حالیکه جهت گیری برند تاثیر مخالف دارند. بعلاوه، مطالعه این مورد را بررسی می کند که آیا تفاوت هایی بین (1) شرکت های B2B و B2C در بازارهای در حال ظهور و (2) بین شرکت های B2B در بازارهای در حال ظهور (مجارستان) و بازارهای توسعه یافته (فنلاند) وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل قیاسی نشان می دهد که در حالیکه شرکت های B2B و B2C به طور قابل توجهی از یکدیگر متفاوت نیستند، تفاوت های قابل توجهی بین بازارهای در حال ظهور و بازارهای توسعه یافته وجود دارد. به طور ویژه، مطالعه در می یابد که اگرچه گرایش برند سهمی در رشد تجارت در شرکت های B2B مجارستانی ندارد، اما تاثیر مثبتی بر رشد در شرکت های B2B عمل کننده در فنلاند دارد.

نمونه متن انگلیسی

This study examines the relation between entrepreneurial orientation and brand orientation in industrial small and medium-sized enterprises (SMEs) and the extent to which the two contribute to business growth in emerging markets. The authors develop and empirically test a structural model using data collected from Hungary, a country that has undergone a political and economic transition during the past two decades since the fall of the iron curtain. The results show that entrepreneurial orientation has a positive effect on business growth in emerging markets, whereas brand orientation has an adverse effect. Furthermore, the study examines whether there are differences (1) between B2B firms and B2C firms operating in emerging markets and (2) between B2B firms operating in emerging markets (Hungary) and in developed markets (Finland). The results from comparative analyses suggest that while B2B firms and B2C firms do not differ significantly from each other, there are notable differences between emerging markets and developed markets. Specifically, the study finds that although brand orientation does not contribute to business growth in Hungarian B2B firms, it has a positive effect on growth in B2B firms operating in Finland.

راهنمای خرید

شما پس از انتخاب دکمه خرید در سایت ترجمه یاب به سایت ایران عرضه جهت انجام مراحل خرید ترجمه مقاله تاثیر گرایش کارآفرینانه بر برندسازی B2B و رشد تجارت در بازارهای در حال ظهور هدایت خواهید شد.

  • اشتراک گذاری در

تاکنون دیدگاهی برای این نوشته ارسال نشده است