دانلود ترجمه مقاله روابط برندینگ داخلی و رفتار شهروندی سازمانی

دیدگاه ها ( ۰ )

ترجمه مقاله رابطه بین برند سازی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی

 

 

عنوان انگلیسی: The Relationship between Internal Branding and Organizational Citizenship Behaviour: The Mediating Role of Person-Organization Fit
عنوان فارسی: رابطه بین برند سازی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی: نقش واسطه ای تناسب فرد- سازمان
رشته های تحصیلی مرتبط: مدیریت
گرایش های تحصیلی مرتبط: بازاریابی، بازاریابی بین الملل، مدیریت بازرگانی، مدیریت استراتژیک، مدیریت استراتژیک منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی
مجله: دهمین کنفرانس مدیریت استراتژیک بین المللی - 10th International Strategic Management Conference
دانشگاه: دانشگاه اوکان، استانبول، ترکیه
کلمات کلیدی: برند سازی داخلی (IB)، تناسب فرد- سازمان (P-O fit)، رفتار شهروندی سازمانی (OCB)، ترکیه
نشریه: الزویر - Elsevier
سال انتشار: 2014
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 9
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21
فرمت فایل ترجمه مقاله: ورد تایپ شده
کد این مقاله: 7401
نمونه متن ترجمه

این مطالعه برای بررسی ارتباط بین برند سازی داخلی (IB) و رفتار شهروندی سازمانی (OCB) با نقش واسطه یک تناسب فرد- سازمان ( تناسب P-O ) تلاش می کند. هدف اصلی مطالعه یکپارچه سازی برند سازی داخلی، رفتار شهروندی سازمانی و ارتباط بالقوه بین دو سازه را نشان دهد. از فرم پرسشنامه برای جمع آوری داده ها و جامعه آماری شامل 349 نفر پرسنل، که در حال حاضر در یک سازمان کار می کنند، در این مطالعه شرکت کردند. این یافته ها نشان می دهد که ارتباط معنی داری بین برند سازی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد. از سوی دیگر، مشخص شد که تناسب فرد- سازمان در رابطه بین نام تجاری داخلی و رفتار شهروندی میانجیگری نمی کند.

نمونه متن انگلیسی

This study is an effort to examine an association between Internal Branding (IB) and Organizational Citizenship Behavior (OCB) with the mediator role of a Person-Organization fit (P-O fit). The main goal is to integrate internal branding and organizational citizenship behavior and reveal the potential relationships between the two constructs. A survey questionnaire form was used to collect data and 349 employees, who currently work in an organization, participated in the study. The findings showed that there is a significant association between internal branding and organizational citizenship behavior. On the other hand, it was found that person-organization fit does not mediate the relationship between internal branding and citizenship behaviour.

راهنمای خرید

شما پس از انتخاب دکمه خرید در سایت ترجمه یاب به سایت ایران عرضه جهت انجام مراحل خرید ترجمه مقاله رابطه بین برند سازی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی هدایت خواهید شد.

  • اشتراک گذاری در

تاکنون دیدگاهی برای این نوشته ارسال نشده است