دانلود ترجمه مقاله تاثیر تعدیلی مشارکت فکری و رضایت شغلی بر متغیر های متنی

دیدگاه ها ( ۰ )

ترجمه مقاله تاثیرات تعدیل کننده مشارکت فکری و رضایت شغلی بر متغیرهای متنی

 

 

عنوان انگلیسی: Innovative employee behaviour The moderating effects of mental involvement and job satisfaction on contextual variables
عنوان فارسی: رفتار کارمند خلاق: تاثیرات تعدیل کننده مشارکت فکری و رضایت شغلی بر متغیرهای متنی
رشته های تحصیلی مرتبط: مدیریت و روانشناسی
گرایش های تحصیلی مرتبط: روانشناسی صنعتی و سازمانی، منابع انسانی و روابط کار و مدیریت منابع انسانی
مجله: مجله اروپایی مدیریت نوآوری - European Journal of Innovation Managemen
دانشگاه: دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه آروش، دانمارک
کلمات کلیدی: رفتار کار نوآورانه، مدیریت نوآوری، رضایت شغلی، مشارکت ذهنی و اعتماد نوآوری، دانمارک
نشریه: امرالد - Emerald
سال انتشار: 2013
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 11
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 21
فرمت فایل ترجمه مقاله: ورد تایپ شده
کد این مقاله: 7245
نمونه متن ترجمه

هدف - مطمئناً عملکرد سازمانی از رفتار نوآورانه کارکنان تاثیر می پذیرد ، اما مطالعات اخیر نشان می دهد که ممکن است رفتار کار نوآورانه ، دارای عواقب عملکرد منفی باشد. ممکن است تنشهای منفی ، به دلیل دیدگاه های مختلف کارکنان نسبت به نوآوری بوجود بیاید ، و این امکان هست که به دلیل بالا بودن خودمختاری کاری در وضعیت کار نوآورانه ، بهره وری کاهش یابد. این مطالعه با هدف بررسی این موضوع است که چگونه رضایت شغلی و مشارکت فکری ، از طریق تأثیرات میانه روی ، اثربخشی رفتار کار نوآورانه را افزایش می دهد .


طرح / روش / رویکرد - یک مدل نظری بر روی داده های نمونه پانل نمایندگی 294 کارمند در یک شرکت مالی دانمارکی توسعه و آزمایش شد. میزان پاسخ در این نظرسنجی 93 درصد بود. داده ها با استفاده از تحلیل عامل تأییدی و مدل رگرسیون سلسله مراتبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.


یافته ها - این مطالعه نشان می دهد که در محیطهایی که با اعتبار نوآورانه توصیف می شوند ، رضایت شغلی و رفتار کار نوآورانه ، می تواند باعث ایجاد هم ترازی شود. مشارکت فکری بیشتر به عنوان عامل افزایش رفتار کار نوآورانه در شرایطی که فرصتی برای نظارت وجود ندارد شناخته می شود.


مفاهیم کاربردی - از دیدگاه مدیریتی: همترازی (تنظیم ) رضایت شغلی و رفتار نوآورانه دارای مرکزیتی است که به عنوان عوامل بهینه سازی توام بر بهره وری سازمانی تاثیر مثبت می گذارد.


اصالت / ارزش - این مطالعه یکی از تعداد بسیار محدودی از مطالعاتی است که با تمرکز بر اثرات منفی رفتار کار نوآورانه ،گزارش می شود. این مطالعه نشان می دهد که اعتماد نوآوری ، رضایت شغلی و رفتار کار نوآورانه را تنظیم نموده ، و بیشتر از مشارکت فکری ، موجب افزایش عملکرد استقلال شغلی می شود.

نمونه متن انگلیسی

Purpose – Organizational performance is positively affected by employees’ innovative behaviour, but recent studies indicate that innovative work behaviour may have negative performance consequences. Negative tensions may arise due to employees’ different views on innovation, and efficiency may be reduced because of high job autonomy in innovative job settings. This study aims to examine how job satisfaction and mental involvement via moderation effects increase the effectiveness of innovative work behaviour. Design/methodology/approach – A theoretical model was developed and tested on panel sample data representing 294 employees in a Danish financial company. The response rate on the survey was 93 per cent. The data was analysed via confirmatory factor analysis and hierarchical regression models. Findings – This study shows that job satisfaction and innovative work behaviour can be aligned in environments characterized by innovation trust. Further mental involvement is identified as a component increasing innovative work behaviour in situations without the opportunity for monitoring. Practical implications – From a managerial perspective: the alignment of job satisfaction and innovative behaviour is central, as this joint optimization affects organizational performance positively. Originality/value – This study reports one of a very limited number of studies focusing on the negative effects of innovative work behaviour. This study demonstrates that innovation trust aligns job satisfaction and innovative work behaviour, and further that mental involvement increases the efficiency of job autonomy.

راهنمای خرید

شما پس از انتخاب دکمه خرید در سایت ترجمه یاب به سایت ایران عرضه جهت انجام مراحل خرید ترجمه مقاله  تاثیرات تعدیل کننده مشارکت فکری و رضایت شغلی بر متغیرهای متنی هدایت خواهید شد.

  • اشتراک گذاری در

دیدگاه خود را بنویسید:

تاکنون دیدگاهی برای این نوشته ارسال نشده است