دانلود ترجمه مقاله تئوری های حسابداری

دیدگاه ها ( ۰ )

ترجمه مقاله نظریه های حسابداری

 

 

عنوان انگلیسی: Theories of Accounting: Evolution & Developments, IncomeDetermination and Diversities in Use
عنوان فارسی: نظریه های حسابداری: تکامل و تحولات، تعیین درآمد و تنوع در استفاده
رشته های تحصیلی مرتبط: حسابداری
گرایش های تحصیلی مرتبط: حسابداری مالی
مجله: مجله تحقیقات امور مالی و حسابداری - Research Journal of Finance and Accounting
دانشگاه: گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه هولر کردستان
کلمات کلیدی: چکیده ای از نظریه حسابداری، گزارشگری مالی، گزارش های شرکت، صورتهای مالی، تحولات در حسابداری
نشریه: IISTE
سال انتشار: 2014
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 16
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 28
فرمت فایل ترجمه مقاله: ورد تایپ شده
کد این مقاله: 209
نمونه متن ترجمه

چارچوب های حسابداری از مقررات نظریه های حسابداری موجود تبعیت می کنند. این تحقیق اکتشافی درصدد ردیابی تکامل نظریه های حسابداری با عناوین سندرم هزینه و پرداخت و استنباط از دو ورودی می باشد. علاوه بر این، این مقاله نظریه های تعیین درآمد را تفحص نموده، آن را با حوزه هایی از تنوع در استفاده از اطلاعات حسابداری پوشش می دهد، در حالی که از بررسی نظریه های رشد و توسعه در حسابداری اخیر چشمپوشی نمی نماید. روش پژوهش اتخاذ شده بررسی اکتشافی متون حسابداری موجود است. مشاهده شده است که این نظریه ها برای به حداقل رساندن تقلب، اشتباهات، اختلاس و دزدی از دارایی های شرکت بروز یافته اند. توصیه می شود که توصیه های اجرایی این نظریه ها توسط کمیته استاندارد بین المللی گزارشگری مالی و حسابداران مربوطه رعایت شود و حتی المقدور به منظور اجتناب از گزارش گیج کننده و پرجنجال از صورت وضعیت مالی ساده شود.

نمونه متن انگلیسی

Accounting frameworks follow stipulations of existing Accounting Theories. This exploratory research sets out to trace the evolution of accounting theories of Charge and Discharge Syndrome and the Corollary of Double Entry. Furthermore, it dives into the theories of Income Determination, garnishing it with areas of diversities in the use of Accounting Information while review of theories of recent growths and developments in Accounting are not left out. The method of research adopted is exploratory review of existing accounting literature. It is observed that the emergence of these theories exist to minimize fraud, errors, misappropriations and pilfering of Corporate assets. It is recommended that implementation prescriptions of these theories by International Financial Reporting Standard Committee and Practicing Accountants should be adhered to and simplified so as to avoid confusing and scandalous reporting of financial statements.

راهنمای خرید

شما پس از انتخاب دکمه خرید در سایت ترجمه یاب به سایت ایران عرضه جهت انجام مراحل خرید ترجمه مقاله  نظریه های حسابداری هدایت خواهید شد.

  • اشتراک گذاری در

دیدگاه خود را بنویسید:

تاکنون دیدگاهی برای این نوشته ارسال نشده است