دانلود ترجمه مقاله استراتژی تجاری و کنترل گزارش های مالی و حسابرسی

دیدگاه ها ( ۰ )

ترجمه مقاله برنامه راهبردی تجاری، کنترل داخلی نسبت به گزارش های مالی و کیفیت گزارش های حسابرسی

 

 

عنوان انگلیسی: Business Strategy, Internal Control Over Financial Reporting, and Audit Reporting Quality
عنوان فارسی: برنامه راهبردی تجاری، کنترل داخلی نسبت به گزارش های مالی و کیفیت گزارش های حسابرسی
رشته های تحصیلی مرتبط: مدیریت و حسابداری
گرایش های تحصیلی مرتبط: مدیریت استراتژیک، حسابرسی و حسابداری مالی
دانشگاه: استرالیا
کلمات کلیدی: برنامه راهبردی تجاری، کنترل داخلی، ضعف مواد، طبقه بندی JEL برای کیفیت حسابرسی
نشریه: SSRN
سال انتشار: 2016
تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 46
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 33
فرمت فایل ترجمه مقاله: ورد تایپ شده
کد این مقاله: 9549
نمونه متن ترجمه

این مطالعه به بررسی این موضوع میپردازد که آیا برنامه راهبردی شرکت ها، میتواند یکی از عامل های تعیین کننده قدرت کنترل داخلی نسبت به گزارش های مالی (ICFR) و کیفیت گزارش های ارزیابی حسابرسی در مورد ICFR باشد یا خیر. نظریه سازمانی بیان میکند که شرکت هایی که از یک برنامه راهبردی آینده نگر استفاده میکنند، احتمالا کنترل داخلی ضعیف تری نسبت به شرکت هایی دارند که برنامه های راهبردی موثر مدافع استفاده میکنند. مطابق با این نظریه، ما متوجه شدیم که شرکت هایی که دارای مشخصه هایی با شباهت بیشتر با حالت آینده نگر دارند، احتمال زیاد ضعف روش های مختلف را در گزارش های خودشان دارند و نمیتوانند آن ها را رفع کنند، که این موضوع موجب افزایش تعیین کننده های ضعف روش های کاری میباشد. ما همچنین متوجه شدیم که کنترل داخلی حسابرسی که کیفیت را گزارش میدهند ، در میان مشتری هایی که مشخصه های آینده نگر بیشتر دارند، پس از ارزیابی با استفاده از بررسی زمان بندی ضعف مواد گزارش شده، کمتر است. یافته های ما نشان میدهد که برنامه راهبردی تجاری، یک شاخص خلاصه برای ارزیابی قدرت کنترل داخلی شرکت ها میباشد و نشان میدهد که گزارش کنترل های داخلی یکی از مهم ترین حوزه ها برای بهبود کیفیت حسابرسی در میان مشتری هایی است که گرایش های آینده نگری دارند.

نمونه متن انگلیسی

This study examines whether a company’s business strategy is an underlying determinant of the strength of its internal control over financial reporting (ICFR) and the quality of auditors’ attestation reports concerning ICFR. Organizational theory suggests that companies following an innovative “prospector” strategy are likely to have weaker internal controls than companies following an efficient “defender” strategy. Consistent with theory, we find that firms with greater prospector-like characteristics are more likely to report and less likely to remediate material weaknesses, incremental to known determinants of material weaknesses. We also find that auditors’ internal control reporting quality is lower among clients with greater prospectorlike characteristics when measured using the timeliness of reported material weaknesses. Our findings indicate that business strategy is a useful summary indicator for evaluating companies’ internal control strength and suggest that internal control reporting is an important area for audit quality improvement among prospector-like clients.

راهنمای خرید

شما پس از انتخاب دکمه خرید در سایت ترجمه یاب به سایت ایران عرضه جهت انجام مراحل خرید ترجمه مقاله  برنامه راهبردی تجاری، کنترل داخلی نسبت به گزارش های مالی و کیفیت گزارش های حسابرسی هدایت خواهید شد.

  • اشتراک گذاری در

دیدگاه خود را بنویسید:

تاکنون دیدگاهی برای این نوشته ارسال نشده است