دانلود ترجمه مقاله پیش بینی شرکتی و تاثیر آن در عملکرد شرکت

دانلود ترجمه مقاله پیش بینی شرکتی و تاثیر آن در عملکرد شرکت

۱۸ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۸:۰۰

  • نشریه: الزویر - Elsevier
  • سال انتشار: 2018
مشاهده متن کامل نوشته
دانلود ترجمه مقاله غنی سازی بازاریابی از طریق بازاریابی گسترده

دانلود ترجمه مقاله غنی سازی بازاریابی از طریق بازاریابی گسترده

۱۸ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۸:۰۰

  • نشریه: اشپرینگر - Springer
  • سال انتشار: 2018
مشاهده متن کامل نوشته
دانلود ترجمه مقاله مدیریت سبد محصول شرکت در بخش عمومی

دانلود ترجمه مقاله مدیریت سبد محصول شرکت در بخش عمومی

۱۸ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۸:۰۰

  • نشریه: امرالد - Emerald
  • سال انتشار: 2018
مشاهده متن کامل نوشته
دانلود ترجمه مقاله پژوهش های فعلی مدیریت بحران جهانی

دانلود ترجمه مقاله پژوهش های فعلی مدیریت بحران جهانی

۱۸ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۸:۰۰

  • نشریه: الزویر - Elsevier
  • سال انتشار: 2018
مشاهده متن کامل نوشته
دانلود ترجمه مقاله مدیریت برند داخلی

دانلود ترجمه مقاله مدیریت برند داخلی

۱۸ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۸:۰۰

  • نشریه: اشپرینگر - Springer
  • سال انتشار: 2018
مشاهده متن کامل نوشته