دانلود ترجمه مقاله مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی

دانلود ترجمه مقاله مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی

۰۵ بهمن ۱۳۹۷ | ۲۰:۳۰

 • نشریه: الزویر - Elsevier
 • سال انتشار: 2014
مشاهده متن کامل نوشته
دانلود ترجمه مقاله اثرات مدیریت پروژه بر موفقیت پروژه

دانلود ترجمه مقاله اثرات مدیریت پروژه بر موفقیت پروژه

۰۴ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۹:۱۶

 • نشریه: الزویر - Elsevier
 • سال انتشار: 2015
مشاهده متن کامل نوشته
دانلود ترجمه مقاله دیدگاه جهانی تاریخچه مدیریت

دانلود ترجمه مقاله دیدگاه جهانی تاریخچه مدیریت

۰۴ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۸:۱۸

 • نشریه: امرالد - Emerald
 • سال انتشار: 1995
مشاهده متن کامل نوشته
دانلود ترجمه مقاله ترکیب AHP فازی و DEMATEL فازی نوع-۲ بازه ‌ای

دانلود ترجمه مقاله ترکیب AHP فازی و DEMATEL فازی نوع-۲ بازه ‌ای

۰۳ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۳:۳۴

 • نشریه: الزویر - Elsevier
 • سال انتشار: 2015
مشاهده متن کامل نوشته
دانلود ترجمه مقاله مدیریت تطبیقی منابع انسانی بین المللی

دانلود ترجمه مقاله مدیریت تطبیقی منابع انسانی بین المللی

۰۳ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۲:۲۰

 • نشریه: الزویر - Elsevier
 • سال انتشار: 2016
مشاهده متن کامل نوشته
دانلود ترجمه مقاله پیوستگی سازمان های دولتی

دانلود ترجمه مقاله پیوستگی سازمان های دولتی

۰۲ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۳:۰۳

 • نشریه: الزویر - Elsevier
 • سال انتشار: 2016
مشاهده متن کامل نوشته
دانلود ترجمه مقاله مدیریت ریسک در اقتصاد ضعیف

دانلود ترجمه مقاله مدیریت ریسک در اقتصاد ضعیف

۰۲ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۰

 • نشریه: الزویر - Elsevier
 • سال انتشار: 2016
مشاهده متن کامل نوشته
مقالات ترجمه شده

مقالات ترجمه شده

 • نشریه: ----------
 • سال انتشار: ----------
مشاهده متن کامل نوشته
مقاله با ترجمه رایگان

مقاله با ترجمه رایگان

 • نشریه: ----------
 • سال انتشار: ----------
مشاهده متن کامل نوشته
پشتیبانی

پشتیبانی

 • نشریه: ----------
 • سال انتشار: ----------
مشاهده متن کامل نوشته