دانلود مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه

دانلود مقالات انگلیسی مدیریت با ترجمه

۱۰ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۵:۲۶

 • نشریه: ----------
 • سال انتشار: ----------
مشاهده متن کامل نوشته
دانلود ترجمه مقاله مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت مشتری

دانلود ترجمه مقاله مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت مشتری

۱۰ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۵:۰۹

 • نشریه: الزویر - Elsevier
 • سال انتشار: 2015
مشاهده متن کامل نوشته
دانلود ترجمه مقاله مدیریت ادعا

دانلود ترجمه مقاله مدیریت ادعا

۱۰ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۱

 • نشریه: الزویر - Elsevier
 • سال انتشار: 1990
مشاهده متن کامل نوشته
دانلود ترجمه مقاله تحولات نظری در مدیریت بازاریابی صنعتی

دانلود ترجمه مقاله تحولات نظری در مدیریت بازاریابی صنعتی

۱۰ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۳

 • نشریه: الزویر - Elsevier
 • سال انتشار: 2013
مشاهده متن کامل نوشته
دانلود ترجمه مقاله اعتبار حسابرس و مدیریت سود

دانلود ترجمه مقاله اعتبار حسابرس و مدیریت سود

۱۰ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۱:۳۹

 • نشریه: الزویر - Elsevier
 • سال انتشار: 2010
مشاهده متن کامل نوشته
دانلود ترجمه مقاله مدیریت مالی پروژه های بزرگ

دانلود ترجمه مقاله مدیریت مالی پروژه های بزرگ

۱۰ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۰

 • نشریه: الزویر - Elsevier
 • سال انتشار: 2015
مشاهده متن کامل نوشته
دانلود ترجمه مقاله مدیریت تطبیقی منابع انسانی بین المللی

دانلود ترجمه مقاله مدیریت تطبیقی منابع انسانی بین المللی

۰۹ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۶:۳۱

 • نشریه: الزویر - Elsevier
 • سال انتشار: 2016
مشاهده متن کامل نوشته