دانلود ترجمه مقاله مدیریت کیفیت در بخش سلامت بیمارستان

دانلود ترجمه مقاله مدیریت کیفیت در بخش سلامت بیمارستان

۱۳ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۷:۰۳

 • نشریه: امرالد - Emerald
 • سال انتشار: 2007
مشاهده متن کامل نوشته
دانلود ترجمه مقاله مروری بر سوابق حسابداری منابع انسانی

دانلود ترجمه مقاله مروری بر سوابق حسابداری منابع انسانی

۱۱ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۷:۵۹

 • نشریه: امرالد - Emerald
 • سال انتشار: 2014
مشاهده متن کامل نوشته
دانلود ترجمه مقاله رویداد های IT و تاثیرات آن بر تجارت

دانلود ترجمه مقاله رویداد های IT و تاثیرات آن بر تجارت

۱۱ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۷:۴۵

 • نشریه: الزویر - Elsevier
 • سال انتشار: 2013
مشاهده متن کامل نوشته
دانلود ترجمه مقاله تاریخ مدیریت

دانلود ترجمه مقاله تاریخ مدیریت

۱۱ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۳:۰۲

 • نشریه: امرالد - Emerald
 • سال انتشار: 2006
مشاهده متن کامل نوشته
دانلود ترجمه مقاله انگیزه مدیریت سود و ضریب واکنش سود

دانلود ترجمه مقاله انگیزه مدیریت سود و ضریب واکنش سود

۱۱ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۰:۱۲

 • نشریه: الزویر - Elsevier
 • سال انتشار: 2016
مشاهده متن کامل نوشته
دانلود ترجمه مقاله CPM ،PERT و مدیریت پروژه با تکنیک منطق فازی

دانلود ترجمه مقاله CPM ،PERT و مدیریت پروژه با تکنیک منطق فازی

۱۰ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۷:۱۴

 • نشریه: الزویر - Elsevier
 • سال انتشار: 2015
مشاهده متن کامل نوشته
دانلود مقالات انگلیسی مهندسی صنایع با ترجمه

دانلود مقالات انگلیسی مهندسی صنایع با ترجمه

۱۰ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۶:۰۸

 • نشریه: ----------
 • سال انتشار: ----------
مشاهده متن کامل نوشته
دانلود مقالات انگلیسی اقتصاد با ترجمه

دانلود مقالات انگلیسی اقتصاد با ترجمه

۱۰ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۶:۰۷

 • نشریه: ----------
 • سال انتشار: ----------
مشاهده متن کامل نوشته
دانلود مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه

دانلود مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه

۱۰ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۶:۰۵

 • نشریه: ----------
 • سال انتشار: ----------
مشاهده متن کامل نوشته